Image Alt

EU Projects

Rozwój firmy iFun4all S. A. poprzez intensyfikację działań eksportowych

Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy iFun4all Sp. z o. o

Wzrost konkurencyjności spółki iFun4all poprzez aktywność na rynku amerykańskim

Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity