Przedsiębiorstwo iFUN4all S.A. otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany projekt pt. „Wzrost konkurencyjności spółki iFun4all poprzez aktywność na rynku amerykańskim”.

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie sprzedaży w USA nowego, innowacyjnego produktu firmy iFun4all (gra „Serial Cleaner”), który nie był dotychczas przedmiotem ekspansji międzynarodowej firmy.

Działania zaplanowane w ramach niniejszego projektu to udział w wybranych imprezach
targowo-wystawienniczych m.in. w San Francisco, Seattle i Bostonie w charakterze wystawcy oraz usługi w zakresie tłumaczeń związanych z działalnością eksportową dla nowego produktu.

Wartość projektu to: 216 635,50 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 107 737,00 PLN