iFUN4all SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”

Celem projektu jest opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki

Rezultatem projektu będzie opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data, dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki. System ten będzie opracowany pod kątem wykorzystania go w produkcji własnych gier wideo, opierających swoją funkcjonalność o informacje zaczerpnięte ze świata rzeczywistego, a następnie zaadoptowane do środowiska gry – real world data. Gry, powstałe z użyciem projektowanego rozwiązania, będą kierowane do graczy stale poszukujących oraz oczekujących unikalnych rozwiązań w grze, które pozwolą im na osiągnięcie jak największego efektu immersji, czyli „zanurzenia” się w rozgrywce.

Wartość projektu: 2 295 684,27 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 377 410,55 zł