Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2018

Całkowita wartość projektu: 49 028,60 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 25 600,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.112018 r.