O SPÓŁCE

Draw Distance S.A. (wcześniej jako iFun4all) istnieje od 12 lat. Od 2016 r. Spółka jest notowana na NewConnect.

Draw Distance to 35 osób z doświadczeniem w takich firmach tworzących gry, jak Bloober Team, Techland, Flying Wild Hog, Artifex Mundi, Ten Square Games, Creative Forge Games, Teyon, SoDigital, czy Simteract.

Od 2015 r. Ukazało się 7 gier Spółki na platformy PC, Mac, PlayStation (PS4, PS5, PS Vita), Xbox (One, Series X|S), Switch, Mixer, iOS + Apple TV, Android. Obecnie powstaje ósma gra – „Serial Cleaners”, która ukaże się jeszcze w tym roku. Draw Distance we współpracy z Paradox Interactive rozpoczęło produkcję cRPG o roboczym tytule „Project Cardinal”, a także przygotowuje materiały koncepcyjne do „Project Swan”.

W 2020 r. Spółka wypracowała 3,3 mln przychodów netto oraz 0,635 mln zysku netto.

CELE EMISJI

  1. „Serial Cleaners” – dokończenie produkcji i wydanie gry.
  2. „Project Cardinal” – produkcja, współfinansowanie i wydanie gry w 2023 r.
  3. GameINN – dokończenie projektu badawczo-rozwojowego. Wypracowanie technologii do tworzenia rozbudowanych narracyjnie gier fabularnych.
  4. Wzmocnienie zespołu – zwiększenie zatrudnienia do 45-50 osób, by tworzyć dwie gry jednocześnie i podnieść kompetencje w zakresie wydawania gier.
  5. Segment AA – zwiększenie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy (z 19,99 USD/EUR na 29,99 USD/EUR).

OFERTA , CENA

W ramach Oferty Publicznej akcji Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

HARMONOGRAM

Terminy

(rok 2021)

Zdarzenie
22.06 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji
14.07  (do godz. [•]) Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji
do [•] (do godz. [•]) Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji
do [•] Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat wielkości poszczególnych transz
16.07 Przydział Akcji Nowej Emisji
do [•] Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do [•] Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

ZAPISY

W zakresie inwestorów będących osobami fizycznymi podmiotem upoważniony do przyjmowania zapisów jest NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego na jego platformie inwestycyjnej: https://enwai.pl/flotation oraz Spółka (Formularz zapisu – link).  W zakresie pozostałych inwestorów podmiotem upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Spółka. Szczegóły dotyczące zapisów opisane zostały w Dokumencie Informacyjnym

NASZE KLUCZOWE PROJEKTY

250x400
vampire main icon
vampire steam
Serial Cleaner

AKCJONARIAT

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przed emisją Akcji serii C

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej ilości akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team 4 587 165 34,98% 4 587 165 34,98%
Pozostali 8 524 835 65,02% 8 524 835 65,02%
Razem 13 112 000 100,00% 13 112 000 100,00%

 

 

Struktura Akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji serii C przez zewnętrznych akcjonariuszy

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej ilości akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team 4 587 165 29,86% 4 587 165 29,86%
Pozostali 8 524 835 55,49% 8 524 835 55,49%
Akcje serii C 2 250 000 14,65% 2 250 000 14,65%
Razem 15 362 000 100,00% 15 362 000 100,00%

Kapitał zakładowy Draw Distance S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 4 587 165 34,98% 34,98%
Pozostali ‭8 524 835 65,02% 65,02%
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 26 czerwca 2020 r.)

(W sumie: 13 112 000)

Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 26 czerwca 2020 r.)

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE KONTAKTOWE

Michał Mielcarek CEO

Mail : mmielcarek@drawdistance.dev

 

Bartłomiej Mielcarek IR

Tel  : 696 093 002

Mail : bmielcarek@drawdistance.dev

 

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager

Tel : 697 613 010

Mail : ddi@ccgroup.pl

 

Biuro Maklerskie

Enwai

https://enwai.pl/contact

Michał Mielcarek

CEO

Mail : mmielcarek@drawdistance.dev

Bartłomiej Mielcarek

IR

Tel  : 696 093 002

Mail : bmielcarek@drawdistance.dev

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager

Tel : 697 613 010

Mail : ddi@ccgroup.pl

Biuro Maklerskie

Enwai

Draw Distance S.A.  Czerwiec 2021 r.